Göteborgs Konstmuseum - Stenastiftelsens kulturstipendium 2023

Av: S Camilla E Boström, Vibrant Lines (detalj)


Den 2 december 2023 öppnar en utställning på Göteborgs konstmuseum med konstnärerna Camilla Boström och Olof Marsja, två av årets sex mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium.

Om konstnären: Camilla Boström

CAMILLA BOSTRÖM (f 1972) är en Göteborgsbaserad mångdisciplinär konstnär med bakgrund i bildkonst, graffiti och design. Camilla Boström har studerat på HDK-Valand – Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet samt vid Pratt Institute i New York. Hon arbetar framför allt med skulptur, måleri, collage och textil.

– Camilla Boström har under lång tid intresserat sig för den urbana erfarenheten och människans plats i det oförutsägbara myller som utgör livsmiljön i våra städer. Ofta utför hon muralmålningar i stort format med sprayfärg direkt på vägg, berättar Johan Sjöström, intendent vid Göteborgs konstmuseum och curator för utställningen.

Camilla Boström deltar regelbundet i utställningar och street art-festivaler internationellt och i Sverige. Hon arbetar både med tillfälliga gestaltningar och permanenta verk i det offentliga rummet. I sitt konstnärskap lyfter hon ofta fram sociala aspekter, från community-projekt med skolklasser till fördjupningar i form av hyllningar till kvinnliga historiska föregångare.

– I utställningen på Göteborgs konstmuseum visar Camilla Boström helt nya verk i textila material, bland annat mattor i olika asymmetriska format som tar golv och väggar i anspråk. Hon fortsätter dessutom att utforska skulpturala uttryck och ett centralt verk i utställningen är en nyproducerad fyra meter hög skulptur som utgår från silhuetter av fåglar, säger Johan Sjöström.

Om konstnären: Olof Marsja

OLOF MARSJA (f 1986) är en konstnär verksam i Göteborg. Han är utbildad vid Konstfack i Stockholm, Bildkonstakademin i Helsingfors samt Garraduodji, Samernas utbildningscentrum.

Olof Marsja arbetar med skulptur och installationer, främst i trä, metall, glas och blandmaterial. Ett återkommande inslag är hittade och återvunna material som utforskas och förs in i nya detaljrika sammanhang. Inte sällan rör det sig om vardagliga ting som sportkläder, plastkassar och tältduk. Viktiga teman som bearbetas i konstnärskapet är bland annat synen på naturen och hur material och form bär berättelser och minnen. 

Marsja finns representerad bland annat på Göteborgs konstmuseum och Moderna Museet. Han medverkar återkommande i utställningar i Sverige och utlandet. I utställningen på Göteborgs konstmuseum har ett nytt storskaligt verk i form av en samisk forsbåt en framskjuten position.

– Olof Marsja har gjort efterforskningar kring denna ovanliga båttyp som användes under 1800- och 1900-talen och som skulle vara stabil nog att klara fiske i forsar, men samtidigt lätt nog att bära i oländig terräng. Verket presenteras tillsammans med nya skulpturer i brons, päls och trä, berättar Johan Sjöström.

Relaterade länkar

Läs mer↴


Om Stenastiftelsen

Stenastiftelsen är en viktig aktör i västsvenskt kulturliv som ger en unik chans till nyproduktion och synlighet för konstnärer. I år erhåller sex kulturutövare 300 000 kr vardera som syftar till att stimulera vidareutveckling. Sedan 1996 har stiftelsen delat ut 167 utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med bland annat konst, musik, teater, dans, litteratur, design, scenografi och cirkuskonst. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika forsknings- och kulturprojekt.

-Stenastiftelsen är en av Göteborgs konstmuseums viktigaste samarbetspartners. Vår publik har genom åren fått ta del av många stora och framgångsrika satsningar och utställningar tack vare generösa donationer från stiftelsen. Kulturstipendiet uppmuntrar nyskapande och den här utställningen låter konstnärerna prova nya former för att ställa ut sin konst, vilket gör att det blir en lite extra spännande upplevelse för besökarna, säger Patrik Steorn, museichef vid Göteborgs konstmuseum.

Stenastiftelsens årsbok innehåller ett rikt bildmaterial och längre intervjuer med årets samtliga kulturstipendiater. I utställningen visas filmer med stipendiaterna som ger ytterligare möjlighet till fördjupning.

Stipendiemotiveringarna lyder:

Konstnären Camilla Boström. 

Med sprejburken som främsta redskap bejakar Camilla Boström ett lekfullt och odogmatiskt måleri där infallet, lusten och det tillfälliga i skapandet får fritt spelrum. I muralmålningar och andra verk odlar hon en bildmässig rastlöshet där färger och formfragment driver på varandra i en karnevalisk ström av känslor och uttryck.

En hopskrynklad målarduk, ett plank, en husfasad eller en museisal kan alla bli rum för hennes fria kombinationer av tekniker, material och bildtraditioner.

För ett koloristiskt intensivt konstnärskap som fångar gatans spretiga och skeva energier tilldelas Camilla Boström stipendium för 2023 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Konstnären Olof Marsja. 

Olof Marsja arbetar undersökande med skulpturala installationer där tvetydiga material förenas med inre erfarenheter och motivkretsar från en mångbottnad omvärld.

Konstnärskapet tar fasta på människans koppling till naturen, samt hur våra språk och våra kroppar traderar minnen, tystnader och motstånd. Ibland är tonen återhållen och stillsamt reflekterande, ibland våldsam och dramatiskt visuell. Arkaiskt kraftfulla former i brons, glas och trä möter vardagliga material som solblekta plastkassar, trasiga presenningar och bortslängda Gore-Tex-jackor.

För ett konstnärskap som visar på kulturell sammanflätning och effektfull splittring, men som också skapar nya gåtfulla helheter, tilldelas Olof Marsja stipendium för 2023 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Tider: 2 december 2023 - 3 mars 2024


Adress/Hitta hit: Götaplatsen 6, 412 56 Göteborg  
Telefon: +46313683500
E-post: info.konstmuseum(at)kultur.goteborg.se
Till Hemsida
Öppettider se hemsidan.
Källa: Göteborgs Konstmuseum