Göteborgs Konstmuseum - Lee Bul

Hyvlad pärlemor, en svävande spegelblank zeppelinare och skulptur tillverkad av militärt metallskrot från gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Göteborgs konstmuseum inleder 2023 med att presentera den hyllade sydkoreanska konstnären Lee Buls första separatutställning i Norden.

Lee Bul anses vara en av Asiens viktigaste konstnärer och utställningen i Göteborg rymmer ett urval av centrala verk med tonvikt på skulptur. Hon intresserar sig främst för frågor kring utopi, ordning och makt i relation till kropp, material och arkitektur.

Om utställningen av Lee Bul

Utställningen på Göteborgs konstmuseum rymmer ett urval av verk från de senaste 15 åren. Central i utställningen är den storskaliga skulpturen Willing To Be Vulnarable, en tio meter lång uppblåsbar och svävande zeppelinare i spegelblank silvermetallic. Dessa enorma motordrivna gasballonger förekom framförallt under mellankrigstiden och kom att förknippas med såväl framtidstro och teknikutveckling som destruktion och katastrofer.

– Vi är väldigt glada över att kunna presentera Lee Bul för vår publik, säger Johan Sjöström, intendent vid Göteborgs konstmuseum och utställningens curator.
– Hennes säregna konstnärskap och levande förhållningssätt till historia, samhälle och individ ger betraktaren unika möjligheter att rumsligt röra sig mellan det osäkra, sköra, vackra och brutala.


Lee_Bul_Metallized_BalloonjpgAv: Courtesy of Studio Lee Bul; Galerie Thaddaeus Ropac, London, Paris, and Salzburg; Lehmann Maupin, New York City, Hong Kong, and Seoul; and BB&M Gallery, Seoul. ©Lee Bul


Separatutställningen med Lee Bul ligger i linje med de stora satsningar på betydelsefulla kvinnliga konstnärskap som Göteborgs konstmuseum gjort under de senaste tio åren.
– Lee Buls produktion är sällsynt rik och mångbottnad. Genom att på olika vis bryta upp tidsliga och rumsliga ordningar undersöker hon ideal, kropp, arkitektur och utsatthet i vår globaliserade värld, säger museichef Patrik Steorn.

Om Konstnären: Lee Bul

Lee Bul är född 1964 och verksam i Seoul. Efter examen på konsthögskolan vid Hongik University i Seoul 1987 inledde hon sitt konstnärskap med att genomföra en rad uppmärksammade performance i offentliga miljöer, t ex på bussar och i gatukorsningar i Seoul och Tokyo. Iklädd avancerade egenhändigt tillverkade dräkter – ett slags mjuka skulpturer – försedda med extra huvuden, armar och tentakler ställde hon frågor kring våld, rättigheter, maktrelationer, symboler och den kvinnliga kroppen. Verken undersöker också den politiska och sociala kontexten i och med att Lee Bul navigerade i det offentliga rummet. Sydkoreas moderna historia och snabba omställning från militärdiktatur till demokrati under 1980-talet rymmer stora framsteg inom ekonomi, urbanisering, välfärd och teknologiska system. Lee Bul intresserar sig för hur dessa berättelser hänger samman med utopi och modernitet, men också motsatserna: olyckor, katastrofer, konflikt och kollaps.

Från 1990-talets slut blir skalan i Lee Buls arbeten alltmer djärv och utrymmeskrävande och skulpturerna rör sig bort från konstnärens egen kropp och ut i rummet. Lee Bul arbetar ofta med laddade och okonventionella material som t ex militärt metallskrot från DMZ, den hårt bevakade och ständigt aktuella gränszonen mellan Nord- och Sydkorea. Verket Aubade V som visas på Göteborgs konstmuseum är tillverkat av just detta. Resterna av en gränspostering har byggts om till något som liknar en farkost, en mast eller ett fyrtorn i rostig metall. Titeln anspelar på den romantiska sångtradition som handlar om det ofrivilliga uppbrottet mellan två älskande.

I verket Scale of Tongue utgår Lee Bul från en tragisk händelse i närtid. Färjan MV Sewol förliste utanför Sydkoreas kust 2014 och över 300 personer – både passagerare och räddningsarbetare – omkom. Händelsen som kantats av utredningar, kontroverser och rättsliga efterspel är fortfarande ett öppet sår i det sydkoreanska samhället. Skulpturen som för tankarna till ett bergslandskap eller ett uppochnervänt fartygsskrov draperat i svarta tygsjok kan ses som ett slags minnesarbete. Lee Bul har använt sig av bl a neopren, ett material som dykardräkter tillverkas av.

Utställningen är producerad av Göteborgs konstmuseum. En omarbetad version kommer att visas på Sara Hildén-museet i Finland under hösten 2023.

LEE BUL

11 MAR – 27 AUG 2023

Relaterade länkar

Göteborgs konstmuseum

Fler utställningar från Göteborgs Konstmuseum

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Götaplatsen 6, 412 56 Göteborg  
Telefon: +46313683500
E-post: info.konstmuseum(at)kultur.goteborg.se
Till Hemsida
Öppettider se hemsidan.
Källa: Göteborgs Konstmuseum