Göteborgs Konstmuseum - Albert Edelfelt – Modernt konstnärsliv i sekelskiftets Europa

Edelfelt, På havet beskuren, Foto: Göteborgs konstmuseum


Albert Edelfelt  är en av finska konsthistoriens mest älskade konstnärer. Nu visar Göteborgs konstmuseum bredden av hans konstnärskap  från kärva skildringar av finska skärgården till societetsporträtt från Paris.

Edelfelt blev tidigt erkänd på den internationella konstscenen och rörde sig mellan det lokala och det kontinentala livet, vilket syns i hans målningar. Bland hans motiv finns vardagliga folklivsscener från den finska skärgården, prestigefyllda societetsporträtt skildrade i en kosmopolitisk miljö, historiemåleri och illustrationsuppdrag.

– Dagens konstvärld präglas av det globala perspektivet, med nordiska konstnärer som reser, ställer ut och arbetar över hela världen. Redan under sent 1800-tal blev de internationella nätverken en del av den moderna konstnärsrollen och den finske konstnären Albert Edelfelt var en av de nordiska pionjärerna som lyckades allra bäst, säger Patrik Steorn, chef för Göteborgs konstmuseum. 

Albert Edelfelt, den moderna konstnären

Den moderna konstnärsrollen i slutet av 1800-talet innebar stort fokus på konstnären som individ och Edelfelt visade sin konst i separatutställningar vilket var en nyhet inom konstvärlden. Edelfelts första utställning i Sverige ägde rum i Göteborg 1884 och han hade flera nära kontakter i staden, bland annat till paret Pontus och Göthilda Fürstenberg som tillhörde hans mecenater.

–  Det är särskilt kul att visa Edelfelt på Göteborgs konstmuseum med tanke på att vi har flera betydelsefulla verk av honom i samlingen, inte minst På havet (1883) som är en favorit hos publiken och tillhör av presentationen i Fürstenbergska galleriet. Med den här utställningen kan vi fördjupa kunskaperna om museets verk av Edelfelt och foga in Göteborg i konstnärens kosmopolitiska geografi, säger Patrik Steorn.

I Paris etablerade Edelfelt ett stort internationellt nätverk bland konstnärer, samlare, skribenter och kulturpersonligheter. Han fångade skickligt modernitetens tidsanda i sina målningar av sällskapslivet i storstaden. Genom porträtt av vänner, bekanta och modeller i Paris gav han även en mer intim inblick i de konstnärskretsar och den urbana tillvaro som han var en del av. Historiemåleriet var dock utgångspunkten i Edelfelts konstnärskap och han kom även att likt många samtida konstnärer i Paris ägna sig åt friluftsmåleri.

Albert Edelfelt var skicklig och mångsidig

Albert Edelfelt var en av de första finska konstnärerna som nådde stor internationell framgång. Målningen Ett barns likfärd tilldelades en tredje klassens medalj på den årliga Salongen i Paris 1880. Framför allt var det den tekniska skickligheten och mångsidigheten som konstnär som bidrog till hans framgångar. Storskaligt historiemåleri, naturalistiska friluftsstudier, omtalade illustrationsuppdrag och porträttbeställningar av kungligheter utfördes i tekniker som olja, pastell och akvarell. Han gjorde både kärva realistiska skildringar av finska skärgårdsbor och ”solskensstycken” från det fria borgerliga sommarlivet i skärgården.

Parallellt med den tekniska skickligheten använde Edelfelt sig av olika strategier för att positionera sig på den internationella konstscenen. Framför allt var kontakterna med andra konstnärer och kulturpersonligheter i societeten väldigt viktiga. Han var också medveten om att vissa motivval gav större effekt på Salongen i Paris. I sina vardagsnära skildringar av det finska folket lyckades han förena det traditionella akademiska måleriet med friluftsmåleriets nya tekniker vilket ofta prisades i det här sammanhanget.

Om utställningen, Albert Edelfelt – Modernt konstnärsliv i sekelskiftets Europa 

Utställningen har initierats av Konstmuseet Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors. Utställningen på Göteborgs konstmuseum har producerats i samarbete med Ateneum samt Petit Palais, Paris Musées, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Curatorer:

Eva Nygårds, curator vid Göteborgs konstmuseum.
Anne-Maria Pennonen och Hanne Selkokari, curatorer vid Konstmuseet Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors.

Relaterade länkar

Göteborgs konstmuseum

Fler utställningar från Göteborgs Konstmuseum

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Götaplatsen 6, 412 56 Göteborg  
Telefon: +46313683500
E-post: info.konstmuseum(at)kultur.goteborg.se
Till Hemsida
Öppettider se hemsidan.
Källa: Göteborgs Konstmuseum