Göteborgs Konstmuseum - Dialoger. Mode bortom det bärbara

Henry Moore (engelsk, 1898 - 1986). Familjegrupp 1947. Brons Diana Orving har skapat i dialog med verket. Foto: Kalle Sanner


Textila skulpturer, installationer och rörlig bild. I maj går fyra av 2000-talets mest omtalade svenska modeskapare i dialog med klassiker ur museets samling. I utställningen Dialoger. Mode bortom det bärbara rör sig Göteborgs konstmuseum i gränslandet mellan mode och konst. Utställningen visas 12 maj 2023 – 7 januari 2024.

Om utställningen: Dialoger. Mode bortom det bärbara 

Sandra Backlund, Martin Bergström, Helena Hörstedt och Diana Orving har varit tongivande i svenskt mode sedan millennieskiftet. Med ett mode bortom det bärbara går de i dialog med Göteborgs konstmuseums samling. Det är fyra modeskapare vilkas arbete, metoder och frågeställningar har många likheter med samtida konstnärers, inte bara visuellt utan även konceptuellt.

Relaterade länkar

Läs mer↴

Det har funnits en ständig växelverkan mellan konst och mode genom historien. Från antika skulpturer med veckade dräkter och den klassiska porträttkonsten med påkostade textilier, till modernismens konstnärer som formgav djärva dräkter och mönster och modeskapare som hämtat inspiration från konsten.

– De senaste decennierna har mode alltmer tagits på allvar som en konstform i sin egen rätt. På samma sätt som konst, litteratur, film och scenkonst betraktar vi mode som en kulturform och ett uttryck som kan forma en hel tidsanda och samtidigt ställa frågor kring exempelvis kropp, identitet och samhälle, säger Patrik Steorn, museichef på Göteborgs konstmuseum.

Den här utställningen visar fyra modekonstnärer som verkar i gränslandet mellan mode och konst, som har ett experimentellt och nyskapande sätt att arbeta med utgångspunkt i kropp, kläder och textila material. De utmanar invanda föreställningar och tar fasta på modets potentialer att skapa estetiska upplevelser, bortom det bärbara.

– Mode har ofta betraktats som något ytligt, som en konstnärlig genre utan djup där det mesta har handlat om vackra kreationer och attityd. Idag är skillnaden mellan olika konstnärliga genrer inte längre lika skarp, säger Per Dahlström, intendent på Göteborgs konstmuseum och curator för utställningen.

Med tiden har begreppen blivit allt mer ostyriga. Både mode och konst expanderar, muterar och glider in i varandra. I gränslanden mellan dem händer mycket av det som ger oss nycklar att förstå av vad det är som pågår runtomkring oss. I modet speglas precis som i konsten den rådande tidsandan och dess ideal och ger därmed uttryck för tidens rytm och smak, det vi kallar samtiden.

Göteborgs konstmuseum har på senare år konsekvent arbetat med den historiska konstens förhållande till samtiden och att medvetandegöra och problematisera smakkonventioner och hierarkier i konstvärlden. Genom att låta den samtida konsten och samlingen interagera skapas nya sammanhang och betydelser som tillför nya dimensioner till både de utställda verken och museet.

I utställningen Dialoger. Mode bortom det bärbara presenterar helt nya verk och installationer skapade i dialog med konstnärer som Louise Nevelson, Berit Lindfeldt, Auguste Rodin, Henry Moore och den tyske 1600-tals konstnären Ottmar Elliger d. ä.

Till utställningen produceras en katalog i samarbete med Skarp Projects och Studio Bon.

Tider: 12 maj 2023 – 7 januari 2024

Projektet genomförs av Göteborgs konstmuseum i samarbete med Skarp Projects och producent/curator Andrea Hasselrot.


Adress/Hitta hit: Götaplatsen 6, 412 56 Göteborg  
Telefon: +46313683500
E-post: info.konstmuseum(at)kultur.goteborg.se
Till Hemsida
Öppettider se hemsidan.
Källa: Göteborgs Konstmuseum