Göteborgs Konsthall - Jag föreställer mig ett hem

Foto: Mathilda Frykberg 


Göteborgs Konsthall fyller 100 år och firar detta med en vildvuxen grupputställning. Jag föreställer mig ett hem – Göteborgs Konsthall 100 år lyfter fram ett brett urval av konstnärer som idag bor och arbetar i Göteborg.

– Det är häftigt att tänka på att konsthallen har varit en plats för upptäckt, förundran och inspiration genom ett helt sekel. För att uppmärksamma vårt jubileum vill vi sätta fokus på det rika och mångsidiga konstliv som Göteborg har idag. Konsten utgör en viktig del av stadens identitet och själ. Vi vill också fira en framtid som sträcker sig bortom dessa väggar där vår konsthall fortsätter verka för inspiration och förnyelse, säger Ann-Sofi Roxhage, chef för Göteborgs Konsthall.

Om utställningen: Jag föreställer mig ett hem 

Utställningen Jag föreställer mig ett hem – Göteborgs Konsthall 100 år är lika mycket en hyllning till den lokala konstscenen som spegling av Göteborg i all dess nyansrikedom och lånar sin titel från en rad ur den Göteborgsbaserade poeten Rasha Alqasims dikt Jag matar kriget med dem jag älskar. Genom att foga samman staden som hemvist för de medverkande konstnärerna med Alqasims tankar kring vad som utgör ett hem, framträder hemmet som samhällskropp. Som tegelsten, trygghet och samhörighet. Men också som sårighet, våld och förlust.

Hemmet är platsen vi föds på, lämnar och dit vi vandrar. En plats för ideologiska strider, som skapar och härbärgerar levnadsöden, minnen och berättelser. En plats som villkorar men också möjliggör förhandling. En plats som kommer till liv genom dem som lever och dör i den. Som sluter oss inom sina väggar, omfamnar vissa men stöter bort andra.

Med olika konstnärliga uttryck, tematiska ingångar, material och metoder framstår staden som en plats i ständig förvandling, mångbottnad och svårfångad. På samma gång en levande organism, som de strukturer vi är med och skapar eller monterar ner. Olika slags ’vi’ som blir till genom både samstämmighet och konflikt. Följaktligen har Göteborgs Konsthall fyllts till brädden av både nya och äldre verk inom bland annat fotografi, måleri, installation, video, performance, keramik och textil, som tillsammans ger en motstridig och mångfacetterad bild av samtiden.

Utställningen intar Götaplatsen med Drömmarnas monument som är ett allkonstverk, en social skulptur och en tre månader manifestation för det fria kulturlivet i Göteborg. Verket blir en scen som ger uttryck för den konstnärsdrivna och gemensamma kraft som präglar stadens själ. Det är ett tillfälligt och kollektivt bygge som under utställningsperioden förvandlas till en mötesplats för skapande och för samtal om dagens kulturpolitik, gentrifiering och konstens villkor i staden.

Trots utställningens mångfald visas endast ett axplock av stadens olika konstnärer och kulturarbetare. Göteborg som stad kan inte existera på egen hand, utan bärs upp av flera individuella såväl som kollektiva ansträngningar. Med utställningen vill vi belysa det ständiga arbetet med att fortsätta föreställa oss vad vårt hem kan vara.

Medverkande konstnärer:

Meira Ahmemulic, Kasra Seyed Alikhani, Fredrika Anderson, Hanna Antonsson, Zehra Ay, Amanda Björk, Trinidad Carrillo, Malinn Daengtakote Petersén, Jacqueline Forzelius, Mathilda Frykberg, Rakel Bergman Fröberg, Tekla Bergman Fröberg, Daniel Götesson EKTA, Sian Hedberg, Fanny Hellgren, Margarita Iribarren, Ismaila Jallow, Eva Linder, Luna Lopez, Eric Magassa, Olof Marsja, José Luis Martinat, Lennart Navarrete, Enver Ramirez, Roger Risberg, Linda Tedsdotter, Fredrik Åkum. 

Drömmarnas monument:

Stefan Karlsson, Sebastian Rudolph Jensen, Emelié Sterner, Alice Deimante Neimantaite, Carl Norén, SPEAKERBREATHER (Adam Ward and Louise Hornberg), Avgvsx, Lina Ekdahl, Martin Fridénoch Gift Kultur, Elisabet Landin, Ossian Melin och Emma Khanafer, Karin Likben och Ina Lidman, Björn Perborg, M.ontr.eu/x.

Curatorer: 

Dorna Aslanzadeh, Stina Edblom, Liv Stoltz och Daniel Ricardo Terres.

Festival

Utställningen inleds med 100årsfestivalen  som pågår i tre dagar (mellan den 9 juni till den 11 juni) med ett program fyllt av konst, musik, poesi och skapande. Konsthallens bakgård förvandlas till en scen och plats för mat, dryck och häng. Programmet kommer att uppdateras på vår webb i maj.

Tider: 9 juni-27 aug 2023

Relaterade länkar

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Götaplatsen 7, 412 56 Göteborg
Telefon: + 46 31 368 34 61
E-Post: goteborgs.konsthall(at)kultur.goteborg.se
Till Hemsida
Öppettider: Se hemsida


Källa: Göteborgs Konsthall