Fullersta Gård - Urval av utställningar 2024

Fullersta Gård, Av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19798931


Fullersta Gård är Huddinge kommuns konstcentrum. Här visas tillfälliga och permanenta utställningar. Nedan ett urval av utställningar.

Klas Barbrossons konstnärskap ger uttryck för ett sökande, experimenterande och kommenterande förhållningssätt till vår samtid. Återkommande ifrågasätter och spelar han med olika former av kontroll, begränsningar och maktstrukturer. Utställningen visas 25 november - 25 februari 2024.

Om utställningen: Slarv -  Klas Barbrosson

Det är vansinnigt massa val man gör längs vägen fram till ett färdigställt verk, så antingen är hela mitt liv en slump, möjligt, eller så är slumpen bara ett medium jag medvetet använder för det är ofrånkomligt så att säga. Där någonstans kanske andra misstar det för att vara slarv. Säger Klas Barbrosson.

Klas tillägger att det ofta handlar om en känsla, att något är på gång eller ligger i luften. När Klas Barbrosson med en stor dos nyfikenhet observerar sin omgivning, uppstår situationer där han kommer i kontakt med sitt undermedvetna. 

Relaterade länkar

Läs mer

Det som först kändes vagt eller flummigt tar form. Han har idag övergett att lite planlöst samla på det som känns kvasi-intressant och fokuserar numera direkt på det han vill förmedla kring samtiden och dess symbolvärden. Självrannsakan, och tiden den kräver, är en ständig följeslagare.

Klas Barbrossons praktik inbegriper en mängd olika medier såsom text, måleri, skulptur, foto, performance, happening, video och textilkonst. Oavsett medium utgår han från en reflektion eller positionering till en outtalad samhällsnorm. Han opponerar sig mot det som vi allmänt betraktar som nostalgiskt, och fokuserar istället på det som sker i stunden, till exempel i en kurva in mot Jönköping. I aktuell utställning SLARV visas objekt, måleri och video. Från att tidigare ha använt sig av kravallstaket, papperskorgar och olika vägskyltar återvänder han till det sistnämnda i ett nytt titelverk.

Ett verk jag tänkt på att göra i 15 år dök upp i och med ordet SLARV, och en energi frigjordes. De slitna vägskyltarna som signalerar skarp kurva på riksväg 40, staplade på varandra, två såna skyltar, den nedre skylten är äldre och man har satt en nyare ovanpå. Det i sig skapar en slags spegling, trompe l'œil effekt. Så jag fick tag på några nerkörda skyltar (Slarv att missa den tydliga skylten) i en container, bankade ut dom, kapade bort gamla bultar och satte ihop dom igen, och ställde dom på höjden. Pekandes mot himlen eller ner mot helvetet, beror på hur du är lagd. Men det är ju bara i mitt huvud.

Om Konstnären: Klas Barbrosson

Klas Barbrosson (FKA Eriksson) är född 1976. Bor och verkar i Göteborg. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har ställt ut både nationellt och internationellt och finns representerad i flera privata och offentliga konstsamlingar. Han är nu även aktuell i grupputställningen The Irreplaceable Human på Louisiana, DK.

Tider: 25 november 2023 - 25 februari 2024Adress/Hitta hit: Fullersta Gård, Fullersta Gårdsväg 18,141 35 Huddinge
Telefon: 08-711 57 20
E-Post: fullerstagard@huddinge.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettiderFullersta Gård är Huddinge kommuns konstcentrum. Här visas tillfälliga och permanenta utställningar. Fullersta Gårds besökare kan också ta del av konstpedagogisk verksamhet, föreläsningar och café.Källa: Fullersta Gård