Fullersta Gård - Utställning - Apokalypsen är inte här för att försvara sig 

Fullersta Gård har glädjen att presentera grupputställningen Apokalypsen är inte här för att försvara sig där sex samtida och aktuella tecknare med olika perspektiv belyser en utveckling - till ett allt mer polariserat samhälle och upptrappade världspolitiska konflikter. En satirutställning med Ellen Ekman, Sara Granér, Ella Jax, David Liljemark, Ulrika Linder och Pontus Lundkvist. Utställningen visas 16 mars 2024 - 16 juni 2024.

Om utställningen: Apokalypsen är inte här för att försvara sig 

I "Apokalypsen är inte här för att försvara sig" möter vi allt ifrån den klassiska dialogen till fria ordlekar och bildspråk samt serieformatet där satiren tar plats i en betraktelse av en absurd tillvaro. Tillsammans ser och reflekterar de sex serietecknarna över ämnen som ökade klassklyftor, främlingsfientlighet, alienation och isolering. Trots olika format och grepp har alla tecknare en diskurs- och normkritisk utgångspunkt. Inre och yttre kriser, det allmängiltiga och det personliga, vardagsutmaningar och världspolitiken, allt går hand i hand i denna utställning.

Sara Granér, Nöden har inget leg

Relaterade länkar

Läs mer

– Tecknarna som vi har bjudit in har gemensamt att de är väldigt aktuella och har ett skarpt öga. Förutom att utställningen tar tempen på de senaste årens händelser och förändringar i samhället och politiken blir det även spännande att se likheter och skillnader mot vår basutställning med satirtecknaren EWK, säger Kristina Lindemann, kultursamordnare på Fullersta Gård.

Tecknarna har gemensamt att flera har publicerats i Galago, världens äldsta alternativa serietidning. Satiren avväpnar, skärskådar och lyfter det som tecknarna anser behöver mer utrymme i debatten. De påminner oss om att vi ofta har fel fokus och, trots upplysning om världsläget, dag för dag, väljer att blunda eller tro att någon annan kommer ta tag i problemen.
Adress/Hitta hit: Fullersta Gård, Fullersta Gårdsväg 18,141 35 Huddinge
Telefon: 08-711 57 20
E-Post: fullerstagard@huddinge.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Fullersta Gård