Form/Design Center - Urval av utställningar 2024

Foto: Form/Design Center


Kvällen den 15 februari 2024 slår Form/Design Center åter upp dörrarna efter en kort vintervila med nya utställningar, nyslipade golv, nya möbler i caféet och ett spännande samarbete i butiken. 

Om utställningen: Allmänningen

Utställningen Allmänningen handlar om våra gemensamma rum i stad och på landsbygd. Gröning, torg, park, vandringsled, våtmark, stig, stråk – allmänningen kommer i många olika former. ”Allmänningen” som begrepp har funnits i Sverige sedan medeltiden. Det är landområden som använts för gemensamt jord- och skogsbruk, och som mötesplats. Å ena sidan har allmänningen genom åren blivit snävare, användningen och åtkomsten begränsats. Å andra sidan har den allmänt tillgängliga marken värnats och försvarats genom lagar, praxis och pågående bruk. Dessa olika sorters tillgänglighet och tillhörighet har format identiteter och relationer. Kartor från arkiven gör det möjligt för oss idag att förstå hur. 

Utställningen baseras på Malmö universitet, Urbana studiers forskningsprojekt ”Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbyggd” som genomförts i Malmö, Staffanstorp och Lund och finansierats av forskningsrådet Formas.

Medverkande:

Karin Grundström, forskningsledare, professor i arkitektur, Urbana studier, Malmö universitet, Mathilda Rosengren, postdoktor, Urbana studier, Malmö universitet, Peter Parker, lektor i ledarskap och organisation, Urbana studier, Malmö universitet, Anders Larsson, lektor i landskapsplanering, Sveriges Lantbruksuniversitet/Alnarp, Martin Grander bitr. lektor i urbana studier, Urbana studier, Malmö universitet, David Pinder, professor i urbana studier, Institut för mennesker og teknologi, Roskilde universitet, Cecilia Wendt, konstnär, Roberley Bell, konstnär, Lize Mogel, konstnär, Annelie Nilsson, konstnär.

UTSTÄLLNINGSPRODUCENT:  Form/Design Center.

CURATOR: Carin Kallenberg.

SAMVERKANSPARTNER: Malmö Universitet.

Tider: 16 feb – 2 jun 2024

→ Läs mer: formdesigncenter.com/utstallning/allmanningen
Om utställningen: Connecting Cultures

Textilt verk av Bhumika Sethi – en intrikat väv om att leva i och mellan två kulturer: Indien och Sverige. Bhumika Sethis verk består av nästan fem meter långa handknutna och tuftade gobelänger monterade rygg mot rygg. Tillsammans skapar de ett unikt rum med både in- och utsida. På insidan ses minnen från hennes resa till Sverige och människorna som är en del av Sethis liv i landet. Varje bild i berättelsen ramas in av klassiska mönster – kransar och keruber, hämtade från skånska flamskvävar från 1600-talet.

Den yttre väven visar scener ur indiskt liv och kultur. Sethi har vävt in avsiktliga stereotyper som ormar, elefanter och unik arkitektur för att skapa referenspunkter som gör den indiska identiteten tydlig. Scenerna avslöjar också ojämlikheten mellan könen; männen är fria att röra sig utanför hemmet för att arbeta och besöka templen – kvinnorna stannar hemma.

Tider: 16 feb – 31 mar 2024 

→ Läs mer: formdesigncenter.com/utstallning/connecting-cultures
Svensk Bokkonst

Svensk Bokkonst presenterar 25 utvalda böcker i årets utställning på Form/Design Center i samband med att föreningen firar 90-årsjubileum. Svensk Bokkonst premierar sedan 1934 föredömligt producerade böcker i syfte att öka kvaliteten inom bokbranschen. Urvalet presenteras årligen i en katalog och sedan flera år tillbaka även i en utställning.

Svensk bokkonsts jury består av verksamma inom grafisk formgivning, förlag, tryckeri, bokbindning, illustration och fotografi. Juryn utser 25 böcker som uppfyller kraven på formgivning, typografiskt utförande, funktion, hållbarhet, innovationsgrad och kommunikation. Juryn premierar den goda vardagsboken såväl som de nyskapande uttrycken. För att fira jubileet visas dessutom en kavalkad av tidigare års kataloger.

Tider: 16 feb – 31 mar 2024 

→ Läs mer: formdesigncenter.com/utstallning/svensk-bokkonst-2022
Adress/Hitta hit: Lilla Torg 9  211 34 Malmö
Telefon: 040-664 51 50
E-Post: form@formdesigncenter.com
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Källa: Form/Design Center