Färgfabriken - Utställning - Arkitekturer – åtta samtida undersökningar


Hösten 2024 på Färgfabriken blir en fördjupning i arkitekturen i en utställning curerad av arkitekt Karolina Keyzer, tidigare tillförordnad chef på Färgfabriken. I Arkitekturer – åtta samtida undersökningar bjuds besökarna in att närma sig arkitekturen från nya perspektiv. Fokus är arkitektur som konstart i egen rätt och dess förmåga att svara mot människors grundläggande behov.


I den här utställningen vill vi återvända till arkitekturens kärna och dess potential att förbättra människors liv och komma med lösningar på vår tids utmaningar, säger curator och utställningsarkitekt Karolina Keyzer.


Arkitekturer  tta samtida underskningar  31 augusti24 november 2024

"Arkitekturer – åtta samtida undersökningar" 31 augusti–24 november 2024


Adress/Hitta hit:
Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm
Telefon: 08-645 07 07
E-Post: frontdesk@fargfabriken.se
Till Hemsida
Öppettider: Se hemsida


Källa: Färgfabriken