Färgfabriken - Urval av utställningar

 Färgfabriken. Fotograf: Åke E.son Lindman 


Människans förhållande till naturen och trädgården som symbol och praktik är teman för Färgfabrikens höstprogram 2023. Här bjuds besökaren på verk som utmanar våra inarbetade föreställningar om kultur, natur och om vad en trädgård är och kan vara.

I sin första separatutställning i Sverige skildrar det finländska konstnärskollektivet nabbteeri den döende trädgården i en installation skapad unikt för Färgfabrikens stora sal. I projektrummen visas grupputställningen Moulding Nature där inbjudna konstnärer gestaltar konflikten mellan människans vilja att forma naturen och naturens obändiga motståndskraft. Hösten 2023 bjuder också på föreläsningar, konstnärssamtal, marknad och trädgårdsfest.

Om utställningen: nabbteeri: whatever lives bends down 

De finländska konstnärerna Janne Nabb och Maria Teeri (nabbteeri) undersöker förhållandet mellan människan och andra organismer i vår värld. De kallar sig ”konstnärliga asätare” som hellre än att skapa nya ting rotar bland sopor och återanvänder material som andra förkastar. Med upphittat skräp, bråte och döda djurdelar bygger de märkligt poetiska och ofta temporära installationer. Det organiska materialet låter de sedan samspela med digital teknik som 3D-animationer. nabbteeri har ställt ut flitigt sedan examen från Bildkonstakademin i Helsingfors 2011, och 2019 deltog de på Venedigbiennalen i utställningen Weather Report. Forecasting Future i den nordiska paviljongen. I sin första separatutställning i Sverige fyller de nu Färgfabrikens stora sal med en mäktig memento mori-installation som gestaltar trädgårdens vissnade skönhet och kretsloppets dolda sceneri. Allt i samarbete med de små organismerna vi ofta förbiser, krypande och växande i jordens gömslen.

Utställningens titel är hämtad ur ett poem av den amerikanska författaren Joyelle Mc Sweeney. Mc Sweeney beskriver människan som instängd i en hårt industrialiserad och konsumtionsinriktad tillvaro, något som nabbteeri tagit fasta på i sin tolkning av trädgården som ”nekropastoral”, en mötesplats för ”poeten och döden”. Upplevelsen av att vara människa i en tid med klimatkris och massutplåning av arter är ett återkommande tema i nabbteeris konstnärskap:

Vårt arbete med trädgårdstemat började i det personliga. Vår egen trädgård på den finska landsbygden är omgiven av ett landskap präglat av industriell odling, vägar med tung trafik och lukten av bränd torv. Vi tror att trädgården kan ha en utopisk potential. Att vara en plats som kan få människor att samarbeta med sina småkryp till grannar och lära sig mer om biologisk mångfald och naturliga processer. 

Om konstnärerna: Janne Nabb och Maria Teeri 

Nabb och Teeri började sitt samarbete 2008 under studietiden vid Konstakademin i Kankaanpää och vid Bildkonstakademin i Helsingfors, där de utexaminerades 2011. Som konstnärer började de lekfullt utmana idéer kring identitet, genom att föreställa sig som en enhet, ett fyrhändigt konstnärligt kollektiv.

Tider: 26 augusti–26 november. Separatutställning, Stora salen.Sedan 2021 utforskar Färgfabriken olika aspekter av tema trädgård. Arbetet tar form i utställningar och aktiviteter (föreläsningar, film, workshoppar med mera), och har förgreningar i olika projekt och samarbeten med externa partners. I fokus står trädgården bortom den mänskliga blicken. Under hösten visas även Moulding Nature – Discursive Struggles Over the Environment, en grupputställning i projektrummen, som skildrar de olika synsätt som formar vår bild av naturen.

Om utställningen: Moulding Nature – Discursive Struggles Over the Environment

Moulding Nature visar verk av konstnärer som belyser vår syn på naturen och människans roll i denna. Utställningen innehåller videoverk, collage, foto och installation och tar upp olika aspekter av en till synes ouppnåelig balans mellan människa och natur. Här finns verk om symbios mellan människa och djur, om sår i ett postkoloni alt landskap, om försök att ge röst åt naturen och naturvårdens komplexitet med mera. 

Medverkande konstnärer är: Katrīna Neiburga, Hanna Ljungh, Maja Smrekar, Soraya Poulin, Paula von Seth samt Tessa Joosse. Utställningen är en del av ett projekt om miljökommunikation initierat av SLU, där forskare kartlagt olika diskurser som kan knytas till diskussionen om natur och miljö. Dessa illustreras genom en ideologisk karta utvecklad av professor Nico Carpentier vid Charles universitet i Prag. Kartan är formgiven av Irene Straccuzzi och ger, tillsammans med utvalda konstverk, en mångfacetterad och fördjupad bild av kampen om hur vår omvärld kan tolkas.

I utställningen finns även material från medskapande workshops, där människor från olika platser och sociala kontexter utforskat de tolkningar, olika röster och intressekonflikter som präglar landskap, skogsnäring, trädgård och urbana miljöer. 

Utställningen ingår i och är finansierad av Mistra Environmental Communication. 

Tider: 26 augusti–26 november, Grupputställning, Projektrummen.

Relaterade länkar

Fler utställningar från Färgfabriken

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm
Telefon: 08-645 07 07
E-Post: frontdesk@fargfabriken.se
Till Hemsida
Öppettider: Se hemsida

Källa: Färgfabriken