Eskilstuna Konstmuseum - Urval av utställningar

Foto: Eskilstuna Konstmuseum, från utställningen Carl-Axel Valéns stipendiater


Konstnären Åsa Cederqvist är årets Carl-Axel Valén-stipendiat och i samband med detta visar hon utställningen Att praktisera det osäkra på Eskilstuna konstmuseum. Utställningen består av verk från flera års arbete kring teman som sårbarhet, förändring, lekfullhet och uppgörelser med system som gör en utmattad. 

Om utställningen: Att praktisera det osäkra

I utställningen Att praktisera det osäkra presenterar Åsa Cederqvist verk som tillkommit mellan 2014-2022 och som på olika vis utforskar tillit, det sårbara och en längtan efter att uppgå i någonting större än oss själva, det som är utom vår egen kontroll. Centralt för utställningen är videoverket Mama Dada Gaga

Relaterade länkar

Läs mer↴

Åsa Cederqvist använder sig här av humor och improvisation som metoder för att arbeta med risk, ovisshet och sorg - för att skapa tillblivelse. I filmen undersöker hon, tillsammans med sin mamma och dotter, tillstånd som närvaro, lek och vad hon kallar en vardagens magi. I utställningen visas även olika skulpturer under samma tema, men som fördjupar Åsa Cederqvists undersökande metod.

I utställningens senare verk jämställer konstnären sina erfarenheter av utmattningssyndrom med den utmattning hon ser att planeten och vårt samhälle står mitt uppe i. Hon söker en andlighet och en känsla av helhet för både sig själv och samhället i stort. Här finns också leken och det oväntade närvarande, men i den här delen bjuds besökare in till en mer fysisk och förkroppsligad upplevelse.

Om konstnären: Åsa Cederqvist

Åsa Cederqvist, född 1975 i Nacka, är utbildad på bland annat Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Hon har verkat som professionell konstnär i drygt tjugo år, med både utställningar, framträdanden och utsmyckningar på sitt cv. Hon har även arbetat pedagogiskt som bland annat lektor i konst på Textilprogrammet på Konstfack. Med Stockholm som bas har Åsa ställt ut både internationellt och i Sverige samt varit på längre vistelser i Berlin. 

Sommaren 2023 deltog hon i utställningen Vävda rum – Sverige största presentation av offentlig konst med tekniken Augmented Reality (AR). Projektet genomfördes av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och visades på hundratals platser över landet den 20 maj–30 september.

Tider: 21 oktober 2023 - 28 januari 2024Utställningen Astrid Göransson möter Augusta Strömberg är ett visuellt samtal mellan dåtid och nutid. 2015 stiftade konstnären Astrid Göransson för första gången bekantskap med Augusta Strömbergs målningar på Medicinhistoriska museet i Uppsala. Sedan dess pågår en dialog mellan de båda konstnärerna och i utställningen på Eskilstuna konstmuseum bjuds betraktaren in att ta del av deras samtal. Utställningen pågår till och med den 25 februari 2024.

Om utställningen: Astrid Göransson möter Augusta Strömberg

Utställningen presenterar både Augusta Strömbergs bevarade verk från de 54 år hon var inlagd på mentalsjukhus och nya arbeten av Astrid Göransson - animationer, skulpturer och teckningar. Utifrån journalanteckningar och konstverk tolkar Astrid Göransson det liv som Augusta Strömberg kan ha levt och upplevt.

Relaterade länkar

Läs mer↴

– Utställningen är ett unikt tillfälle att få uppleva ett möte mellan två konstnärskap. Astrid Göransson är nu verksam och högst aktuell med sitt offentliga verk utanför Sveriges riksdag och Augusta Strömberg sparsamt visad, både under och efter sin levnad. Utställningen är ett varmt och ödmjukt berättande om att se människan, säger Maria Hallberg, chef på Eskilstuna konstmuseer.

Om konstnären: Astrid Göransson

Astrid Göransson är född 1956 och bor och arbetar i Maglaby, Skåne. Hon är utbildad på Konstfack i Stockholm, Malmö Konstskola Forum och Konsthögskolan Valand i Göteborg. Centralt i hennes konstnärskap är intresset för människan och hon arbetar ofta inkluderande, i nära dialog med dem hon engagerar i sina konstnärliga projekt. 

Göransson är inte bunden till ett visst material utan tecknar, målar, skulpterar och filmar. Särskilt uppmärksammad är hon för sina animationer och sina offentliga verk, där ett av de senare är demokratimonumentet Kom som du är! (2022) som är placerat på Riksplan i Stockholm. Verket är en konstnärlig gestaltning i tre delar där skulpturen porträtterar de fem första kvinnorna i riksdagen och kopplar samman dem med alla generationer som kommer efter. 

Göransson har också gjort flera offentliga verk i Eskilstuna, bland annat den uppvärmda skulpturen Vem är din mamma? som gjordes i dialog med boende i Fröslunda 2018.

Tider: Utställningen pågår till och med den 25 februari 2024.
Snart invigs Ung salong 2023. Årets salong är den åttonde i ordningen och utställningen innehåller allt från måleri, teckning, skulptur och foto. Utställningen visas 25 november 2023 - 7 januari 2024.

Om utställningen: Ung Salong 2023

– Det är väldigt roligt att kunna presentera Ung Salong igen. Utställningen ger inblick i vad ungdomar skapar och intresserar sig för och i år presenteras deras verk mitt i vår konstsamling. Det skapar ett intressant möte mellan framtidens förmågor och redan etablerade konstnärer, säger Madelene Unneberg, intendent på Eskilstuna konstmuseum.

Ung salong är en jurybedömd salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. Utställningen arrangerades första gången 2016 och har sedan återkommit på Eskilstuna konstmuseum varje höst. 

Relaterade länkar

Läs mer↴

Ambitionen med Ung salong är att ge en bild av de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker som unga intresserar sig för. Vid ansökan har val av teknik och tema därför varit fritt.

Tider: 25 november 2023 - 7 januari 2024.Adress/Hitta hit: Portgatan 2, 633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-710 13 69
E-Post: konstmuseet@eskilstuna.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Museets samlingar/utställningar består av verk från 1600-talet till idag, merparten nordisk och nordeuropeisk konst, med fokus på svenskt 1900-tals måleri. I tillsvidare utställningen visas cirka 200 verk av flera välkända svenska konstnärer.  Du hittar Eskilstuna konstmuseum i Munktellstaden, knappt tio minuters promenad från Resecentrum.


Källa: Eskilstuna Konstmuseum