Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet

Fotograf: Foto: Historiska museet vid Lunds universitet

Adress/Hitta hit: Narvavägen 13-17, 114 84 Stockholm
Telefon:  08-519 556 00 
E-post: info@ekonomiskamuseet.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet är en plats för ekonomiskt lärande. De lyfter fram sina föremål, samlingar, utställningar och ekonomiska teman för att inspirera och väcka nyfikenhet kring ekonomins roll i historien och i våra liv idag. I museets samlingar finns 650 000 föremål – mynt, sedlar, medaljer och andra föremål som kan berätta om ekonomi och handel, om historia och kultur. Museet ingår i Statens historiska museer.

Nu är nya ”Sök i samlingarna” från Statens historiska museer tillgänglig på nätet. I den nya databasen söker du i samlingarna på Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum. Här kan du hitta bland annat måleri, mynt, medaljer, vapen, möbler, dräkter, räkenskaper, brev, äldre kyrklig konst och Sveriges största samling av arkeologiskt material.

Besök ”Sök i samlingarna” här samlingar.shm.se för att ta del av de nya funktionerna och håll koll på bloggen där du kan följa det löpande utvecklingsarbetet.


Källa: Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet