Dunkers Kulturhus – Ralph Nykvist – fotografernas fotograf

Ralph Nykvist London 1972


I slutet av året, med start 10 december 2022, lyfter Dunkers kulturhus fram fotografen Ralph Nykvist i en utställning som rymmer närmare 200 bilder från tre decennier. Det är den första utställningen som ger en samlad bild av en av Sveriges mest intressanta fotografer, hittills mest känd bland sina kollegor och på så vis en ”fotografernas fotograf”.

Det som gör det möjligt att presentera hans arbete för en bredare publik är den donation som Helsingborgs museum mottog 2020 bestående av Ralph Nykvist samtliga negativ.

Om Ralph Nykvist 

Ralph Nykvist är en utpräglad gatufotograf som finner sina motiv bland människor som rör sig i stadsrummet. På 1970- och 1980-talet var han ett känt ansikte i gatubilden i Helsingborg och många helsingborgare minns honom som ”mannen som gick omkring på sta’n med en kamera”.
Ralphs bilder fångar ögonblick och är fyllda av stundens närvaro. De kan också vara lekfulla, komiska och absurdistiska. Att han lyckas så bra beror på hans sätt att arbeta, att aldrig vara framfusig och att hålla ett respektfullt avstånd till människorna han fotograferade.

Helsingborg var länge Ralphs bas, men han har alltid varit en resande fotograf. Motiven kommer bland annat från Paris, London, München och New York, alltid med en känsla för platsens puls.

Trots att han har varit flitigt förekommande i fototidskrifter och publicerat två böcker är han fortfarande relativt okänd utanför fotografikretsarna. Det är ett öde han delar med andra svenska fotografer som verkat utanför den fotografiska scenen i Stockholm. Därför är det hög tid att publiken får möta Ralphs livslånga gärning som fotograf.

Om utställningen: fotografernas fotograf

År 2020 mottog Helsingborgs museum en donation med Ralph Nykvist samtliga negativ, som nu finns bevarade och tillgängliga för allmänhet och forskare. Donationen är förutsättningen för utställningen, som är Ralph Nykvist största och omfattar närmare 200 fotografier från 1960 till 1990-talet. Särskild vikt har lagts vid hans två böcker, I Sverige (1976) och Karnevalen i Venedig (1991), men också de många reportage han gjorde för tidningen ETC.

Under 1970- och 1980-talen var Ralph Nykvist knuten till tidskriften Aktuell Fotografi, som hade sin redaktion i Helsingborg. Utställningen lyfter också fram den roll som tidningen, och kretsen kring den, hade för svensk fotografi.

Arbetet med utställningen ligger också till grund för en bildrik monografi om Ralph Nykvist som kommer ut i början av 2023.

Ny film

I utställningen visas också en nyproducerad film om Ralph Nykvist, där bland annat vännen och kollegan Anders Petersen medverkar.

Curator

Niclas Östlind, filosofie doktor i fotografi vid HDK-Valand. I projektgruppen ingår Anna Bank och Ronny Ekdahl vid Helsingborgs museum samt producenten Axel Swanstein från Dunkers kulturhus.

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettiderAdress/Hitta hit: Kungsgatan 11, 252 21 Helsingborg
Telefon: 042-10 74 00
E-post: kontaktcenter(at)helsingborg.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider

Källa: Dunkers Kulturhus