Designarkivet - Här omkring

Trådarbetesprodukter från Hönsalottas Luffarmuseum 


Designarkivet skriver designhistoria som du aldrig sett det skrivas förut! I utställningen Här omkring stiger Designarkivet åt sidan och ger plats åt de småländska berättelser om design och hantverk som inte finns i arkivets samling.

Glödritade trätavlor och fantastiskt konstglas, en finservis resa från Polen till ett vitrinskåp i Högsby, en småländsk-irakisk berättelse om ett spektakulärt hotell, personliga formspråk i trådtjack, industrinormbrytande möbler i skadat trä, småländska berättelser om ett romanifolk, möbelornament för alla, lappade vardagstextilier, kartläggningar av barns platser, glasarbetare som skriver sin egen historia och vävstugans innehåll och kreativitet – allt berättar om design och allt finns här omkring, i Småland.

Om utställningen: Här omkring

Här omkring handlar om de många olika hantverks- och designhistorier som finns i Småland. Utställningen berättar om design och hantverk i en vid mening – om design och hantverk som handlar om att forma vardagar, design och hantverk som inte är knutet till köpkraft, produkter och abstrakta uppfattningar om fint och fult. I utställningen visas ett axplock av Designarkivets omfångsrika samling av konstnärliga processer, men framför allt stiger Designarkivet åt sidan för att ge plats åt en mångfald av berättelser som tidigare inte varit synliga i designhistorieskrivningen.

– Utställningen prövar en metod för att skriva designhistoria som utgår från platser. Resultatet ser du i denna utställning som gestaltar en mångfald av nya berättelser som inte tidigare varit synliga, berättar utställningens curator hantverks- och designhistoriker Christina Zetterlund. Det är en unik utställning där det lokala samsas med design som gestaltar en komplicerad världspolitik.

Historiskt har väldigt lite designhistoria skrivits utifrån Småland trots att en mycket design har producerats här, bland annat genom framgångsrika glas- och möbelindustrier. Designhistorien har istället formulerats och bestämts från storstädernas institutioner, museum och universitet. Liknande strukturer speglas även i Designarkivets samling, en samling som utgår från den enskilde professionella formgivarens designprocesser och produkter. 

Utställningen Här omkring handlar istället om design och hantverk som idag finns hos civilsamhället, på hembygdsgårdar, i museer och hos lokala historiska nätverk. Tillsammans skriver vi hantverks- och designhistoria med hela Småland – en brokig historia om olika vardagar, om materialkunskaper och hantverk och om livet i bygderna.

­­­­­­­­­­­­­­­Utställningen är producerad av Designarkivet och sammanfattar det treåriga utvecklingsprojektet Lära om arkivet som drivs av hantverks- och designhistoriker Christina Zetterlund.


Medverkande

Magnus Bärtås & Behzad Khosravi Noori, Dädesjö Hembygdsförening, Annika Elmqvist, Makda Embaie, Frantzwagner Sällskapet, Hönsalottas Luffarmuseum, Aron Johansson, Kalmar Läns Hemslöjd, MADAM snickeri och restaurering, Evelina Mohei, Tuomo Nieminen, Ann Rydh, Sandsjö Hembygdförening, Studio Goja, Rosa Tolnov Clausen & Daniele Burlando.

Relaterade länkar

Läs mer om utställningen

Om Designarkivet och Lära om arkivet

Designarkivet är ett nationellt arkiv för form och design i Sverige. Arkivet samlar, bevarar och tillgängliggör material som ger kunskap om designhistoria och designerns arbetsprocess genom historien. Samlingen spänner över flera designområden som glas, mode, möbler, hemtextil och industridesign från sent 1800-tal till idag.

Lära om arkivet är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet och finansieras av Statens kulturråd och Region Kalmar län. Projektet har utvecklat och testat en metod för hur vi kan vidga designhistorieskrivningen genom en inkluderande, lyssnande och lärande praktik. Lära om arkivet är en del i Designarkivets långsiktiga arbete att öppna upp arkivet för en allmän publik.

Christina Zetterlund, projektledare i Lära om arkivet, är hantverks- och designhistoriker verksam som pedagog, curator och forskare.

Tider: 13/5–27/8
Var: Pukebergsområdets utställningshall, Nybro

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettiderKälla: Designarkivet