Dalarnas Museum - Utställning - Anders Zorn och Carl Larsson LF Dalarnas unika konstsamling

Med start sommaren 2024 erbjuds chansen att se LF Dalarnas fina konstsamling på Dalarnas museum. En konstsamling som vanligtvis hänger på bolagets huvudkontor i Falun.

De flesta av de kring trettio verken i samlingen är målade av Anders Zorn och Carl Larsson, med skildringar från såväl Sundborn som Mora och Alhambra. Men här finns även verk av Olof Arborelius, Winter Carl Hansson med flera. Samlingen har aldrig tidigare i sin helhet ställts ut på något museum.
När alltmer konst började säljas till utlandet på 1970-talet, tog LF Dalarnas initiativet att börja samla. Dåvarande VD Karl-Erik Liljegren förklarade: ”Avsikten med att köpa dalakonst var inte, i första hand, att förtjäna pengar utan i stället att ’samla hem’ avprovinsens konst.”
Adress/Hitta hit: Stigaregatan 2-4, 791 60 Falun
Telefon: 023-666 55 00
E-Post: info@dalarnasmuseum.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Dalarnas Museum