Dalarnas Museum - Urval av utställningar

Dalarnas Museum. Foto: Ryan Garrison


På Dalarnas musuem öppnar den 30 september utställningen Åter stråla av konstnären Jenny Bergman. Utställningen är ett resultat av en flera månader lång residensvistelse där konstnären arbetat på plats tillsammans med museets personal och tagit del av dess samlingar. Den lyfter, i ljuset av den pågående gröna omställningen, möjliga samtida konstperspektiv på textil och textilproduktion.

Om utställningen: Åter stråla av konstnären Jenny Bergman

Utställningen utgör den avslutande delen för projektet Nysta - Historia, samtid, framtid, framtaget av Konstfrämjandet Dalarna tillsammans med Dalarnas museum. Projektet har byggt på parternas separata intressen för och pågående fördjupningar i textil och textil- produktion, och museet har med sitt arkiv och sina samlingar stått för förmedlingen av textilens historiska arv. I projektets centrala del har konstnären Jenny Bergman bjudits in till en arbetsvistelse, som påbörjades tidigare i våras. Genom att ta del av den verksamhet som pågår vid museet dagligen har Bergman hittat ett samtida konstperspektiv på det historiska material hon mött. 

Med hjälp av scenografiska ridåer, skulpturer, skuggspel och fotografier strävar hon efter att gestalta det textilas väsen. Hon framhäver verktygen bakom museets stora textila samling, ger tygspill nytt liv och skapar en abstraherad värld av textila objekt.

Parallellt med utställningen som öppnar den 30 september presenteras ett program som blickar mot framtiden. Vi står inför, vad man kallar en grön omställning i samhället där ett stort ansvar lämnas till individen att anpassa sig till nya sätt att leva mer hållbart. Men har vi verkligen all kunskap vi behöver för att göra detta? Programpunkterna syftar till att bidra till ökad medvetenheten om textil, dess problematiska produktion men framför allt att inspirera till hur förhållandevis enkelt och kul det är att göra bra val i vardagen.

Tider: 30 september - 5 november 2023


Adress/Hitta hit: Stigaregatan 2-4, 791 60 Falun
Telefon: 023-666 55 00
E-Post: info@dalarnasmuseum.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Dalarnas museum är Dalarnas länsmuseum. Museibyggnaden ligger i Falun och där visas vanligtvis museets utställningar. Men hela Dalarna är museets arena.

Källa: Dalarnas Museum