Återgå till blogg

Magni Moss konstnärskap undersöker det samtida måleriets gränser. Konstnären beskriver sitt arbete som en intensiv växelverkan mellan diskurs och process.

Läs mer

Vad innebär det att vara en sapeur? Den prisbelönte fotografen Per-Anders Pettersson har undersökt en kongolesisk subkultur som går långt djupare än den märkesklädda ytan

Läs mer

Den 24 februari 2023 öppnar Malmö Museer Känn staden, en utställning som på olika sätt berättar om Malmö i ständig rörelse och utveckling

Läs mer

Ett av 1900-talskonstens mest outgrundliga verk, Kullahusets hemlighet, skapades av Sten Eklund 1971. I utställningen, En postum resa in i framtiden, sammanförs nu åtta internationella och aktuella konstnärskap med verket.

Läs mer

Utställningen "Volvo i Samhällets Tjänst" öppnade den 18 januari 2023 och pågår året ut. Besökare kan se specialfordon och tillhörande artefakter från bland annat Polisen, Räddningstjänsten, FN och Försvarsmakten.

Läs mer

Utställningen visar ett urval av konst inköpt till Textilmuseets samling mellan år 2000 och 2023. Spännande nya rumsligheter uppstår när verken nu möter varandra i utställningshallen. Skulpturala former, wearable art och sinnliga textila bilder.

Läs mer

Hyvlad pärlemor, en svävande spegelblank zeppelinare och skulptur tillverkad av militärt metallskrot från gränsen mellan Nord- och Sydkorea.

Läs mer