Bror Hjorths Hus - Alfons Åberg

Gunilla Bergström (1942–2021) har skapat en av Sveriges mest älskade bilderbokskaraktärer: Alfons Åberg. Bror Hjorths Hus i Uppsala visar en utställning med originalillustrationer från sex av hennes totalt tjugosex Alfonsböcker. Bilderna visas i en lekfullt gestaltad och färgstark utställningsmiljö. 

Om Utställningen: Gunilla Bergström, Originalillustrationer

I sina böcker hade Gunilla Bergström en förmåga att skapa dramatik i vardagliga sitautioner. Många kan känna igen sig i böckernas handling, över både tids- och kulturgränser. Den första boken kom ut 1972 och berättelserna om Alfons Åberg finns översatta till över fyrtio språk.

 

Gunilla _Bergstrom_Alfons_och_hemlige_Mallgan_2_1976  Bok-Makaren ABjpgGunilla Bergström - Originalillustrationer 1 april - 6 juni 2023 Bror Hjorths Hus, Uppsala Bild: Gunilla Bergström, ur Alfons och hemlige Mållgan (1976). © Bok-Makaren AB

Bilden var minst lika viktig som texten för Gunilla Bergström, och det är ofta bilderna som för berättelsen framåt. Kompostitionen, färgerna och figurernas kroppsspråk leder blicken runt i bilden. Originalillustrationerna är uppbyggda av kollage i flera lager. Underst finns former som är klippta ur färgad plast eller bilder från böcker och tidskrifter. Överst ligger en genomskinlig plastfilm där de svarta konturlinjerna är tecknade. Detta gör att upplevelsen av originalen blir annorlunda jämfört med det tryckta bilderna i böckerna.

Utställningen är producerad av Bror Hjorths Hus med lån från Nordiska Akvarellmuseet och hjälp från Bok-Makaren AB, som förvaltar rättigheterna till Gunilla Bergströms verk och berättelserna om Alfons Åberg.

Utställningen invigs lör 1 apr kl 14. Den invigs av Sofia Torell, systerdotter till Gunilla Bergström och styrelseledamot i Bok-Makaren AB, som förvaltar rättigheterna till Gunilla Bergströms verk och berättelserna om Alfons Åberg. Tomas Järliden, museichef, hälsar välkommen.  

Utställningen pågår 1 april - 6 juni 2023. Onsdag 26 april kl 19.00. Annika Gunnarsson, konstvetare som disputerat med en avhandling om Gunilla Bergströms bilder, berättar om bilderbokskonstnärens illustrationer. 


Övrig Information


Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider, etc.


Adress/Hitta hit: Norbyvägen 26 752 39 Uppsala
Telefon: 018-567030
E-Post: info@brorhjorthshus.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Bror Hjorths Hus