Borås Konstmuseum - Utställning - Tove Kjellmark

Tove Kjellmark, Inside, video installation


Borås Konstmuseum presenterar stolt höstens stora utställning med Tove Kjellmarks konstnärskap. Utställningen visas 9 december 2023 - 21 april 2024.

Om utställningen: When I Crack I Expand   

Utställningen fokuserar särskilt på Kjellmarks karakteristiska fragmenterade estetik och vad den konceptuellt undersöker. Det är i sprickorna som det essentiella framträder och Kjellmark delar med sig av insikten om att krackelera är att samtidigt expandera. Det är i glappen utvidgningen sker och samtidigt kan något annat sippra in, rörelsen går åt flera håll och markerar transformationens kraft. En visuell metafor för att gå sönder inombords, att sätta sig samman igen på nytt, med förståelsen att i den förskjutning som skett aldrig bli exakt densamma igen.

Relaterade Länkar

Läs mer

Kjellmarks verk har ofta en subjektiv anknytning på någon nivå, det kan vara att hon använder den egna fysiska kroppen i skapandet, men även hennes inre psykiska värld och själsliga upplevelser kan blottas i verken. En gestalt som ges en central plats i hennes skapande är hästen. Sedan barndomen har Kjellmark själv upplevt en stark samhörighet med denna mäktiga varelse. Hästens fysik förknippas med muskelmassa, styrka och energi och representerar den rörelse som är så påtaglig i hennes verk på ett kraftfullt sätt.

Verken i utställningen upplevs som ytterst poetiska och existentiella trots de ibland avskalade kliniskt klingande uttrycken. Den kontrasterande estetiken skapar en intressant dynamik och ger sig till känna i föreningen mellan det artificiella och organiska, det kraftfulla och bräckliga, i stillheten och den inneboende aktiviteten. Kjellmarks unika fragmenterade uttryck utforskar och förkroppsligar frågor om en ostoppbar rörelse framåt, om alltings ständiga transformation och förändring – sammanlänkat på ett yttre såväl som inre plan.

Om konstnären: Tove Kjellmark

Tove Kjellmark (f.1977) är född och baserad i Stockholm. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Sverige och École des Beaux Arts, Paris, Frankrike. Förutom arbetet i ateljén föreläser hon och bedriver samarbeten med människor och icke-människor i olika former.

Vernissage och tider

Utställningen öppnar lördagen den 9 december 2023, kl 14.00.

Tider: 9 december 2023 - 21 april 2024


Adress/Hitta hit: P.A. Halls Terrass 4, 501 15 Borås
Telefon: 073-432 73 86
E-Post:
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: Borås Konstmuseum