Bonniers Konsthall - Utställning - Frida Orupabo

Av: Frida Orupabo Upphovsrätt: Frida Orupabo 


Bonniers Konsthall är stolta över att inleda hösten 2024 med Frida Orupabos första institutionella soloutställning i Sverige. On Lies, Secrets and Silence har sin utgångspunkt i vårt mest privata och intima – hemmet. Utställningen visas 28 augusti 2024 - 10 november 2024.

Om utställningen: On Lies, Secrets and Silence

Genom nyproducerade verk i form av kollage, video och skulptur, iscensatta som rumsliga installationer, fokuserar utställningen på de komplexa relationer som ryms inom hemmets sfär, centrala i vår vardag och i skapandet av vår identitet.Frida Orupabo Big Girl II 2024

Frida Orupabo, Big Girl II


Välbekanta miljöer och relationer som plötsligt, genom subtila förändringar, kan förvandlas från trygga till främmande och obehagliga.

Relaterade länkar

Läs mer 

Med ett stort internationellt genomslag har Frida Orupabo (f. 1986, baserad i Oslo, Norge) de senaste åren lyfts fram som en av vår tids viktigaste konstnärer. I sin bildbaserade praktik arbetar hon med digitala och fysiska kollage där hon utforskar frågor kring identitet, könsroller, familjerelationer och rasism. Hennes arbete utgår från personliga erfarenheter djupt förankrade i kollektiva upplevelser. 

Genom förvrängning och manipulation av bilder försöker jag i mitt arbete säga något om olika sociala konstruktioner – ras, kön, sexualitet, skönhet, klass. Jag inriktar mig på att utforska deras sammanlänkning såväl som att titta på vita fantasier om svarthet, speciellt den svarta kvinnokroppen. Jag är intresserad av skadorna och konsekvenserna av att bestämmas utifrån, men jag undersöker också möjligheten till motstånd – hur vi utmanar och omskapar. Jag försöker göra verk som talar till den verklighet jag känner. – Frida Orupabo

I utställningen presenteras två storskaliga kollage, Big Girl I (2024) och Big Girl II (2024), två amasonkvinnor i klippdockeformat som majestätiskt blickar ned på betraktaren. 
Adress/Hitta hit: Torsgatan 19, 113 21 Stockholm
Telefon: 08-736 42 55
E-Post: info@bonnierskonsthall.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettiderKälla: Bonniers Konsthall