Bonniers Konsthall - Urval av utställningar

Bonniers Konsthall, Foto: Thomas Winstedt 


Varje år delar Maria Bonnier Dahlins Stiftelse ut stipendier till unga konstnärer för att stödja deras arbete. 2023 års stipendiater är Anna Andersson och Maja Fredin, två konstnärer med distinkt olika sätt att uttrycka sig. Anderssons abstrakta skulpturer talar till oss på ett plan bortom orden och kräver ett mer långsamt inlyssnande. Fredins installationer liknar attraktioner i ett småskaligt Disneyland, som fångar oss i ögonblicket mellan skrattet och den abrupta övergången till allvar. Utställningarna visas 6 december 2023 - 21 januari 2024. 

Om utställningen: Olika grader av böjningar -  Anna Andersson

Anna Andersson (f. 1989) utforskar potentialen inom skulptur som medium och undersöker i sin praktik samspelet mellan tanke och handling. I hennes arbete ryms en ständig strävan efter något, även om hon inte alltid vet exakt vad detta något är. Det är sökandet efter mening snarare än absolut sanning som driver hennes skapande och hon omfamnar osäkerheten som en del av den processen.

Relaterade länkar

Läs mer↴

En viktig aspekt av Anderssons arbetsmetod är just hennes förmåga att våga stanna i ett tillstånd av oklarhet, en plats för frihet och kreativitet där nya idéer och möjligheter kan utforskas. För Andersson innebär osäkerhet inte svaghet, utan snarare en tillit till konstverket och dess förmåga att härbärgera en kraft även utan tydliga svar.

I sitt arbete utforskar hon inte bara det vi kan observera utan också det som är mer subtilt och svårfångat, samt den spänning som kan uppstå däremellan. Filosofin är en källa till inspiration och resonans, Andersson refererar till filosofer som Maurice Merleau-Ponty och Hannah Arendt och deras idéer om perception: hur vår position i världen och vår relation till andra formar vår erfarenhet och förståelse av tillvaron.

Min kropp är min koppling till världen, jag sträcker mig ut och söker. – Anna Andersson

Anderssons konstnärliga praktik är djupt utforskande och intuitiv. Hennes arbete leder oss genom gränslandet mellan tanke och handling, idé och skapande, och de konkreta och abstrakta dimensionerna i skulptur.

Om utställningen: Searching for my Inner Elvis in a post Elvis Society -  Maja Fredin

Maja Fredin (f. 1992) är en konstnär med en idébaserad praktik, där hon främst arbetar med rumsliga installationer som inkluderar textilt hantverk, ofta med integrerade performativa element. Med en blandning av både humor och djupt allvar arbetar Fredin enligt tvärdisciplinära metoder som omfattar foto, video, ljud, skulptur och kostym. Genom att använda kitsch, glitter och humor skapar hon totalkonstverk som gestaltar absurda scener som utmanar dagens konsumtionssamhälle.

Jag vidgar mina vanföreställningar, vrider och vänder på verkligheten och bjuder in till min tolkning av den redan hopplösa värld vi lever i. ­– Maja Fredin.

Relaterade länkar

Läs mer↴

Utställningen bygger på konstnärens tankar och erfarenheter av att vara människa i ett samhälle byggt på brutal (re)produktion och tillväxt. Den är en undersökning av längtan efter lyx och överflöd, känslor som de flesta av oss kan relatera till även om vi vet att det inte är hälsosamt eller hållbart. 

Fredin inspireras av tänkare som sociologen Zygmunt Bauman som i boken Consuming Life (2007) framför idén om att konsumtionssamhället har sitt fundament i en känsla av missnöje; att vi ständigt letar efter brister i vår vardag och strävar efter produkter som lovar lösningar för att göra livet enklare.

Fredins konst kännetecknas av imponerande hantverkskunnighet och precision. Allt från färgningen av tyger, broderandet av tusentals strass på en Elvis-jumpsuit till skapandet av oändligt växande högar av räkor i handmålad lycra och handsömnaden av hundratals sidenfjädrar på flamingor visar på hennes färdigheter.

I sitt utforskande arbete av vår tids stora frågor utmanar hon själv påståendet att "hoppet är det sista som överger människan". Istället hävdar hon att humorn är det som slutligen består.

Om konstnären: Anna Andersson

Anna Andersson är född 1989 och erhöll sin masterexamen från Malmö Konsthögskola, 2020. Anderssons praktik försöker undersöka skulpturmediets möjligheter till ett närmande av "essensen av form". Andersson beskriver hur hon ofta arbetar med olika versioner av samma skulptur, som på så vis får ”testa att vara” och där intresset för hur yttre och inre villkor samverkar är en central arbetsprocess. Genom att fritt inspireras av det som finns runt omkring, öppnas ett poetiskt tänkande upp.

Andersson beskriver: ”Jag försöker alltid komma någonting närmre, och när jag kommer närmre, flyttar bilden sig, vrider sig eller vänder sig ut och in”.

Hon har tidigare medverkat i utställningar på bland annat UKS (Unge Kunstneres Samfund) Oslo, Malmö Konsthall och Bonniers Konsthall. Andersson bor och är verksam i Malmö.

Om konstnären: Maja Fredin

Maja Fredin är född 1992 och har över tio års utbildning inom hantverk i det textila fältet. Hon har bland annat studerat på Nyckelviksskolan, Handarbetets Vänner och senast på Konstfack där hon 2022 erhöll sin masterexamen. Fredins konstnärskap bygger på idébaserade installationer som med performativa element är grundade i det textila hantverket. Med en blandning av humor och blodigt allvar arbetar Fredin gränslöst med foto, ljud, video, kostym och skulptur för att bygga upp scenografier. 

Där bjuds betraktaren in till att bli en del av den koreografi som hon beskriver att hon bearbetar sin dysfunktionella relation till verkligheten med. Fredin har tidigare ställt ut på Uppsala konstmuseum, Landmark Bergen Konsthall, Konstfacks vårutställning och Kaleido Konsthantverk i Uppsala. Fredin bor och är verksam i Stockholm.

Tider: 6 december 2023 - 21 januari 2024Adress/Hitta hit: Torsgatan 19, 113 21 Stockholm
Telefon: 08-736 42 55
E-Post: info@bonnierskonsthall.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Med ett program som består av utställningar, seminarier, publikationer, visningar, och mycket mer, stödjer Bonniers Konsthall tillkomsten av och mötet med samtidskonsten. Bonniers Konsthall öppnade hösten 2006 och är en plats för svensk och internationell samtidskonst. Unga konstnärer kvarstår som hjärtat av verksamheten. Det är genom konstens förmåga att gestalta och förstå samtiden som Bonniers Konsthall förblir en angelägen plats.


Källa: Bonniers Konsthall