Bonniers Konsthall - Tilda Lovell och Sara-Vide Ericson - Något mörkt ställde sig vid våra sinnens fem trösklar utan att gå över dem

Upphovsrätt: Tilda Lovell , Tilda Lovell, Sandlands (del av installation), 2017-2018


Det är med den största glädje som Bonniers Konsthall presenterar duoutställningen Något mörkt ställde sig vid våra sinnens fem trösklar utan att gå över dem med Tilda Lovell och Sara-Vide Ericson. Två viktiga svenska konstnärskap som undersöker vår relation till naturen och som nu visas tillsammans för första gången. Genom storskaligt måleri och omfattande installationer erbjuder utställningen besökaren att beträda flera landskap; att kliva in och beskåda dem är bara början.


Om utställningen:  Något mörkt ställde sig vid våra sinnens fem trösklar utan att gå över dem 

För konstnärerna fungerar naturen och landskapet som medskapare, motiv och material. Tilda Lovell hittar stora delar av de former och det innehåll som är grunden i hennes skulpturer i trakterna kring sin ateljé. Ett närmast instinktivt sökande och samlande föregår omvälvande tillblivelseriter där råmaterialet ska intensifieras och upphöjas. Sara-Vide Ericsons enträgna erfarenhet av platsernas mark, fukt, lukt och lynne är nödvändig för att hon ska kunna måla dem.

Det finns något gemensamt i hur vi hanterar naturen och tingen i våra händer - ben, lämningar, klädesplagg - vi söker det som känns. Jag ser en liknande strävan att hänge sig till ett visst landskap, att uppgå i någonting där, och sedan bära med sig laddningen från den stunden in i ateljén för att återskapa ett objekt eller en scen. - Tilda Lovell

Landskapet är en förlängd del av min ateljé, ett yttre rum som finns i mitt DNA, likaväl som i mitt mentala bibliotek över fysiska platser som kan stärka ett specifikt känsloläge i en målning. Kanske har det blivit så för att jag under timmar ute i skogen från de tidiga tonåren malts ned till sand och sedan byggt upp mig själv just i de här skogarna, myrarna, bergen. - Sara-Vide Ericson

På samma sätt som olika biotoper är platser med varierande temperament är utställningens olika rum på Bonniers Konsthall tänkta som tillstånd med skiftande intensitet där verk av de två konstnärerna möts. Dunkla skogar, tysta torra sandlandskap, våtmarker samt flödande och stilla vattendrag möter besökaren.

Båda konstnärerna intresserar sig för de kraftmätningar som pågår i den fysiska verkligheten, med giganter som tiden och naturlagarna som utmanar individen. Men i deras arbeten finns också det lurpassande mörkret, krafter utanför synfältet, det lömska på andra sidan en skiljevägg. Utställningens titel är lånad från en strof av Tomas Tranströmers dikt Palatset (1962) för att den påminner om det som existerar bortom det vi kan uppfatta med kroppen. Poesin har varit ett stöd för att förstå eller kanske snarare förnimma vad som händer i mellanrummet mellan de två konstnärskapen, de ansatser som får deras arbeten att ömsom stämma i varandra ömsom sammanstöta.

Om konstnären: Tilda Lovell

Tilda Lovell arbetar med skulptur, relief och installationer, ofta med video, skuggspel eller ljud. Hon behärskar många material och tekniker och gör verk både för utställningar och offentliga miljöer. Hennes arbeten förenar ofta absurditeter med allvar och placerar humoristiska inslag i de dunklaste vrårna. I hennes domäner tycks kroppar från mineral-, växt- och djurriket fogas samman till odefinierbara karaktärer som omförhandlar hur vi kan vara i världen genom att öppna samtal om samexistens. I de stora cirkulära skeendena av tillblivelse, metamorfos och förmultning finns nyfikenhet, begär och samförstånd vid sidan av den konstanta konkurrensen. Genomgående i utställningen finns frågan om kunskapsinhämtning; hur berättelser, kroppslig erfarenhet och dialog med det översinnliga genom ritualer och annan kontakt krävs för att förstå och vara i världen.

Om konstnären: Sara-Vide Ericson

Sara-Vide Ericson  arbetar med ett måleri som bottnar i personliga och kroppsliga erfarenheter. Arbetet i ateljén föregås av ett performativt arbete, processer som löper över tid som dokumenteras som tillfälliga akter. Minnet av platsen, ögonblicket och den nedärvda historien överförs genom konstnärens process i en kamp med och mot materialen till en koncentrerad ny verklighet. Ericson arbetar traditionellt med olja men använder också olika verktyg för applicering av färgen och främmande material såsom tagel, blod och marmorpulver. I hennes senare verk har måleriet blivit alltmer pastost och fysiskt, men här finns ändå en exakthet och lyhörd känsla för detaljer, ljus och materialitet. Sara-Vide Ericson förekommer ofta själv i sina målningar men ser det inte som självporträtt utan snarare att hon spelar olika roller och lånar sin kropp till målningarna.

Efter att ha bjudits in att göra utställningen tillsammans påbörjade konstnärerna ett dialogarbete med ett fördjupat engagemang i varandras praktik. De var bekanta sedan innan men fick här anledning att ha en särskild sorts samtal som med tiden har frambringat valen av verk och presentationerna i konsthallens olika salar. Verken av de två konstnärerna är ömsom långa händelseförlopp som kräver utrymme, ömsom placerade i samtal med varandra. Du välkomnas härmed till de många världar som arbetena öppnar. Kliv in!

Läs mer om utställningen på bonnierskonsthall.se På hemsidan finns även konstnärernas biografier samt ett kortare samtal mellan respektive konstnär och utställningens curator Susanne Ewerlöf.

Tider: 30 augusti–29 oktober, 2023

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettiderAdress/Hitta hit: Torsgatan 19, 113 21 Stockholm
Telefon: 08-736 42 55
E-Post: info@bonnierskonsthall.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: Bonniers Konsthall