ArkDes - Tham & Videgård – Om: Arkitektur

Garden House, Södertälje (2006-2008). Tham & Videgård Arkitekter. Foto: Åke E:son Lindman.


Trädhotellet i Harads, Kalmar konstmuseum och Arkitekturskolan KTH i Stockholm. Omdiskuterade och älskade samtida byggnader. Tham & Videgård Arkitekter, är ett av 2000-talets mest betydelsefulla och egensinniga svenska arkitektkontor vars projekt kommit att definiera en ny syn på svensk arkitektur. I utställningen möter besökaren en fullskalig rumsupplevelse med modeller, nytagna bilder och filmer placerade i en över fyrahundra kvadratmeter stor glasyta. Förhoppningen är att fler ska bli nyfikna och få en fördjupad förståelse för den samtida arkitektur som idag formar våra städer och livsmiljöer

Om utställningen: Tham & Videgård – Om: Arkitektur

Tham & Videgård har blivit prisade och är internationellt erkända som arkitekter av unika byggnader i många skalor. I utställningen visas ett stort antal projekt från deras drygt tjugoåriga historia – bland dem Nya konst för Göteborgs Universitet och det 150 meter höga +One, Svenska mässans nya entré och hotelltorn i Göteborg, konstkvarteret Denfert i Paris och en spektakulär kontorsbyggnad vid Sveaplan, en ny hörnsten vid Stockholms norra entré. Det är byggnader som är med och formar morgondagens stadsbild. 

Bolle Tham och Martin Videgård

Utifrån viljan att arbeta med en arkitektur som de upplevde saknades startade Bolle Tham (f. 1970) och Martin Videgård (f. 1968) sitt arkitektkontor 1999. Ambitionen var att pröva nya idéer och förhållningssätt och att få dem förverkligade i byggda projekt. Utställningens titel Om: Arkitektur tar avstamp i Bolle Tham och Martin Videgårds önskan att, med utställningen, initiera ett samtal om aspekter av arkitekturen som de upplever hamnat i skymundan i en arkitekturdebatt som undviker själva kärnämnet.
I utställningen lyfter ArkDes, med Tham & Videgårds verk som exempel, fram andra viktiga och grundläggande sidor av arkitekturen.

Arkitektur angår oss alla och är samhällets mest heltäckande och komplexa konstform. I vårt arbete uppstår den ur ett kontinuerligt samtal om arkitektur och en vilja att utforska vad arkitektur kan vara’’, säger Bolle Tham och Martin Videgård.

432 kvadratmeter stort glasgolv

För första gången på länge visar ArkDes en utställning om nu verksamma svenska arkitekter. Det är även första gången kontorets verksamhet presenteras i sin helhet. Installationen består av ett 432 kvadratmeter stort glasgolv som bjuder in besökaren att uppleva utställningen, ett torg att använda för reflektion och samtal men även till aktiviteter kring arkitekturen och dess roll i samhället. I rummet möter besökarna en fullskalig arkitekturupplevelse.


Utstllningen OM_ Arkitektur  Rendering Cred Tham  Videgrdjpg

Utställningen OM: Arkitektur. Rendering. Cred Tham & Videgård

Att röra sig över installationens glasgolv, som är den dominerande delen av utställningen, är en upplevelse som känns i hela kroppen på samma sätt som att mötet med en byggnad – rörelsen uppför en trappa eller genom en sekvens av rum - alltid får oss att känna något”, säger Daniel Golling, utställningens curator på ArkDes.

Curator

Daniel Golling

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettiderAdress/Hitta hit: Exercisplan 4, 111 49 Stockholm
Telefon: 08-520 235 00  
E-Post: info(at)arkdes.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: ArkDes