ArkDes

Foto: ArkDes
Adress/Hitta hit: Exercisplan 4, 111 49 Stockholm
Telefon: 08-520 235 00  
E-Post: info@arkdes.se

Podcast

Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. ArkDes är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.
Källa: ArkDes