Accelerator - Urval av utställningar

Foto: Accelerator


Konsthallen Accelerator är en plats där konst, utställningar, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. 

Accelerator presenterar den första institutionella soloutställningen i Sverige med Stockholmsbaserade konstnären Lisa Tan. I utställningen Dodge and/or Burn tittar Tan på skärningspunkter mellan nervsystemet och människans inre liv för att förstå mekanismerna och verkningar av konst, osäkerhet och formandet av det egna jaget.

Om utställningen: Dodge and/or Burn 

Utställningen presenterar nya och befintliga verk som på Accelerator kommer samman i en totalinstallation. Besökaren bjuds in till att finna egna vägar genom ett system av öppna väggar som sträcker sig över båda utställningssalar. De många väggarna skapar olika sammanhängande zoner som innehåller fotografier, objekt, ljud och videoverk.

För sin utställning på Accelerator använder Tan en neurologisk avvikelse som metafor för att på ett upplevelsebaserat sätt animera hennes långa nyfikenhet av förhållandet mellan subjektivitet och representation. Konstnären menar att ”konst, liksom sjukdom – har i sin natur av dissonans och avbrott förmågan att förändra hur vi förstår oss själva och våra begär”. I Dodge and/or Burn finns ett underliggande intresse för den transformativa potential som uppstår när ens varseblivning präglas av kris. I en samtid där ett världsomfattande nödläge har övergått i andra hotbilder är en av de centrala frågorna som ställs på Accelerator i höst: hur påverkas den enskildes utveckling av att leva i en tid där omvärldens olika våldsyttringar är ofrånkomliga

Om: Lisa Tan

Lisa Tans arbete genomsyras av personliga narrativ och utmärks av materiell och konceptuell precision. Verken gestaltas i form av installation, fotografi, video, text och andra uttryck. Tan är för närvarande professor i konst vid Konstfack. Hennes konst har presenterats i separat- och grupputställningar på institutioner såsom Kunstinstituut Melly, Rotterdam (2022), Moderna Museet, Stockholm (2021), Tabakalera, San Sebastian (2021), Whitechapel Gallery, London (2020), MIT List Center (2017), Kunsthall Trondheim (2017), ICA Philadelphia (2016), samt i The Ghost Ship and the Sea Change, på Göteborgs elfte internationella konstbiennal (GIBCA) (2021), Why Not Ask Again?, den elfte Shanghaibiennalen (2016), och Surround Audience, New Museum-triennalen, New York (2015).'

Tider: 16 september–11 februari 2024

Curator: Therese Kellner


Adress/Hitta hit: Frescativägen 26 A, 114 18 Stockholm
Telefon: (+46) 0766 962 023
E-Post: accelerator@su.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Konsthallen Accelerator är en plats där konst, utställningar, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Drivkraften bakom Accelerators program är att bidra till ett öppet samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog.

Accelerator drivs av Stockholms universitet och stöds av Magasin III Museum for Contemporary Art samt Familjen Robert Weils Stiftelse.


Källa: Accelerator